Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke totstandgekomen overeenkomst tussen Kluger Hans en jou. Kluger Hans behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: de natuurlijk persoon die met Kluger Hans een overeenkomst, zoals bedoeld onder Aankoop, heeft gesloten;

Aankoop: de overeenkomst tussen Kluger Hans en de Koper die de Koper recht geeft op de aangeschafte artikelen in de shop;

Winkel: de online omgeving waarin de Koper een Aankoop kan doen;

Kluger Hans: Kluger Hans, Zonder-naamstraat 48, 9000 Gent

Dienst: Kluger Hans biedt avontuurlijke literatuur aan via haar vier keer per jaar verschijnende tijdschrift;

Lidmaatschap: De Dienst is beschikbaar voor iedereen die een lidmaatschap afsluit;

Abonnementsgeld: de kosten voor een jaarabonnement op het tijdschrift Kluger Hans;

Wanneer je een Lidmaatschap aanvraagt, ontvang je binnen 14 dagen het eerste exemplaar van Kluger Hans. Kluger Hans heeft het recht om de prijs van het Lidmaatschap te wijzigen, maar verhoogt de prijs niet nadat het Lidmaatschap is afgesloten voor de overeengekomen duur van het Lidmaatschap. Het Lidmaatschap heeft een vastgestelde looptijd van één jaar. Na afloop van overeengekomen periode wordt het Lidmaatschap stilzwijgend verlengd met perioden van telkens 12 maanden en tegen het op dat moment geldende tarief. Je kunt het Lidmaatschap schriftelijk opzeggen door een e­mail te sturen naar info@klugerhans.net, met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de termijn. Het Abonnementsgeld wordt jaarlijks via een automatische incasso door de abonnee voldaan.