Inzenden

We publiceren een beperkt aantal werken in ons tijdschrift, dat twee keer per jaar uitkomt, en een spoken word afdeling online. Er zijn een aantal criteria die we hanteren:

  1. De teksten ontvangen we graag in een .docx-bestand of in de vorm van een PDF.
  2. De lengte van de inzending graag niet langer dan 10 pagina’s proza of 10 gedichten. Bij de selectie wordt deze lengte gebruikt om te beslissen of u geplaatst wordt. Inzendingen die hier niet aan voldoen worden niet overwogen.
  3. Schrijvers die inzenden mogen niet meer dan 3 boeken of bundels gepubliceerd hebben.
  4. Kopij per post ontvangen we graag in viervoud op het volgende adres: Kluger Hans, Koepoortkaai 64, 9000 Gent. Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

We maken er werk van om alle inzendingen te beantwoorden, u ontvangt dus altijd feedback op uw inzending.

We wijzen erop dat we een grote nadruk leggen op debuterende en beginnende literatoren.

Kluger Hans wijst elke aansprakelijkheid voor de inhoud van de gepubliceerde teksten af. Het copyright van de teksten blijft altijd in eigendom van de auteur. Alle auteurs die we met betrekking tot auteursrechten niet konden bereiken kunnen zich nog altijd wenden tot info@klugerhans.net.

We stellen het op prijs als inzenders een nummer van Kluger Hans bestellen, zo weten we zeker dat onze schrijvers ook onze lezers zijn. Dit kan via het formulier op de website.

Formulier

Naam

Straat en huisnummer

Postcode en stad

Land

E-mail

tel/gsm

Korte biografie (4 zinnen)

Titel inzending

Ik schreef

poëzieprozaessay

Inzending (pdf, doc, docx)