Het tijdschrift

Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar, daarnaast publiceren we ook literair werk online en organiseren we evenementen onder de naam Literaire Schurft. Vanaf 2017 organiseren we jaarlijks een Literair Reservaat waar schrijvers, lezers, kunstenaars en critici samengebracht worden.

In het tijdschrift publiceren we nieuwe verhalen, poëzie en essays, theaterteksten en monologen met als focus bijdragen van opkomend en onbekend talent. Het tijdschrift probeert een vrijplaats te zijn voor kritisch denken en koestert meerstemmigheid. In die functie als boorplatform zoeken we teksten die de verbeelding prikkelen, de verwarring stimuleren en de verwondering bevorderen.

Onze nummers vertrekken vanuit thema’s die zowel een startpunt als een vrijgeleide bieden. Het papieren blad bevat naast een thematische invalshoek altijd vrije bijdragen. Als literair tijdschrift kenmerkt Kluger Hans zich door zijn keuze voor maatschappelijke betrokkenheid en artistieke vorm en inhoud. We bieden de nieuwsgierige lezer een blik op literatuur ver van de gevestigde namen, omdat we ervan overtuigd zijn dat er in de marge de interessantste dingen gebeuren.

Redactie

Jonas Vanderschueren | Hoofdredacteur | jonas@klugerhans.net
Natacha Platevoet | Penningmeester | natacha@klugerhans.net
Yasmin Van ‘tveld | Beeldredacteur | yasmin@klugerhans.net
Anton Steen | anton@klugerhans.net
Anne Lonsain | anne@klugerhans.net
Brecht Logie | brecht@klugerhans.net
Runa Svetlikova | runa@klugerhans.net
Mattijs Deraedt | mattijs@klugerhans.net
Miwako Van Weyenberg | miwako@klugerhans.net
Elke Huybrechts | elke@klugerhans.net

Eindredactie

Judith Bontinck | judith@klugerhans.net

Leescomité

Bjorn Gens | bjorn@klugerhans.net
Hanne Janssens | hanne@klugerhans.net
Dorien Couton | dorien.c@klugerhans.net

Vormgeving

Thijs Kestens | thijs@klugerhans.net

Geschiedenis

Kluger Hans is in 2008 opgericht door Xavier Roelens. Samen met zijn redactie zette hij een tijdschrift op met het idee dat literatuur iets is dat zich afspeelt tussen lezer en auteur, en dat geen van beide precies weet wat er staat. Ze zitten gevangen in een paradox, de lezer kan geen adequaat antwoord geven op datgene wat hij leest, noch zich ontdoen van de verantwoordelijkheid die het lezen van een tekst met zich meebrengt. De redactie bestond onder andere uit Marie Meeusen, Olaf Risee, Daan Oostveen en David Troch.

In 2013 werd het tijdschrift overgedragen aan een nieuwe generatie redacteurs, onder leiding van Pim Cornelussen. Deze transitie vond plaats onder begeleiding van Daan Oostveen, die samen met Pim in 2014 het hoofdredacteurschap voor zijn rekening nam. De redactie bestond uit Bardthesque, Raf De Bie, Dorien De Vylder, Wouter Claeys, Jiska Koenders, Mats Minnaert, Fred Mooij, Salomé Mooij, Joke Vanneylen, Jonas Vanderschueren en Stefaan Willems.

De transitie betekende ook een andere richting voor het tijdschrift. Kluger Hans werd een tijdschrift voor en door opkomende schrijvers en kunstenaars. Kluger Hans veranderde onder het hoofdredacteurschap van Pim in een tijdschrift dat zich toelegde op debuterende auteurs. Er werd uitdrukkelijk gezocht naar kruisbestuiving tussen verschillende disciplines en er werd ruimte vrijgemaakt om beeldende kunst in wisselwerking met literatuur te laten treden. Het experiment en de verrassing stond voorop. Als literair tijdschrift kenmerkte Kluger Hans zich door zijn keuze voor maatschappelijke betrokkenheid en artistieke vorm en inhoud. Door middel van een thematische inslag werd er gezocht naar een eigenzinnig en authentiek perspectief op de wereld. Het tijdschrift ging ook podiumevenementen organiseren onder de naam Literaire Schurft. Deze aparte poot van het tijdschrift nam steeds een andere gedaante aan; er werden theatervoorstellingen, literatuurvoordrachten, rondleidingen en recitals geprogrammeerd.

Ervan uitgaande dat wisselbouw ook goed is voor artistieke vrijplaatsen nam Pim in 2016 samen met zijn redactie afscheid van het blad om plaats te maken voor een nieuwe redactie onder het hoofdredacteurschap van Jonas Vanderschueren.

Pers / Kritieken

KH#32 – Recensie Literair Nederland (Ingrid van der Graaf)
KH#29 – Recensie Literair Nederland (Inge Meijer)
KH#28 – Bespreking De Reactor (Xavier Roelens)
KH#26 – Recensie Literair Nederland (Ingrid van der Graaf)
KH#23 – Bespreking Tzum (Obe Alkema)
KH#22 – Recensie Literair Nederland (Ingrid van der Graaf)
KH#21 – Bespreking Deus Ex Machina (Jan Pollet)
KH#21 – Bespreking VPRO (Nikki Dekker) en een geluidsopname
KH#10 – Recensie DWB
KH#1   – Recensie De Recensent (Edwin Fagel)